اسامی پذیرفته‌شدگان در مرحله مصاحبه دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شیراز اعلام شد.