معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از اعلام زمان مصاحبه سه رشته دکتری تخصصی این دانشگاه خبرداد.