فایبرسمنت فایبرسمنت برد تولید کننده فایبرسمنت فایبرسمنت ایرانی لیست قیمت فایبرسمنت قیمت فایبرسمنت سمنت بورد سمنت برد فروش فایبرسمنت فروش فایبرسمنت نمای فایبر سمنت سمنت برد طرح چوب

10 راه ساده برای حفظ مالکیت حقوقی مقاله

10 راه ساده برای حفظ مالکیت حقوقی مقاله

10 راه ساده برای حفظ مالکیت حقوقی مقاله | تهیه شده توسط موسسه پیشگامان مسیر دانش

1. Cite your past work when it is relevant to a new manuscript. 
2. Carefully choose your keywords. 
3. Use your keywords and phrases in your title and repeatedly in your abstract. 
4. Use a consistent form of your name on all of your papers. Using the same name on all of your papers will make it easier for others to find all of your published work. If your name is very common, consider getting a research identifier, such as an ORCID or a Researcher ID

. You can provide your Researcher ID in your email signature and link that ID to your publication list so that anyone you email has access to your publications.
5. Make sure that your information is correct.

Check that your name and affiliation are correct on the final proofs of your manuscript and check that the paper’s information is accurate in database searches.
6. Make your manuscript easily accessible. If your paper is not published in an open-access journal, post your pre- or post-publication prints to a repository. Check SHERPA RoMEO to find your publisher’s copyright and self-archiving policies regarding sharing your published manuscript.
7. Share your data. There is some evidence that sharing your data can increase your citations. 
8. Present your work at conferences. 
9. Use social media. Provide links to your papers on social media (e.g., Facebook, Twitter,
Academia.edu, Research Gate, Mendeley) and your university profile page.
10. Actively promote your work. Talk to other researchers about your paper, even ones not in your field, and email copies of your paper to researchers who may be interested.

10 راه ساده برای حفظ مالکیت حقوقی مقاله

ترجمه مقاله فوری  :

1. وقتی که مربوط به یک دست خط جدید است، کار گذشته خود را ذکر کنید.
2. با دقت کلمات کلیدی خود را انتخاب کنید.
3. از کلمات و عبارات خود در عنوان خود استفاده کنید و به طور مکرر در انتساب خود.
4. از یک فرم سازگار از نام خود در تمام مقالات خود استفاده کنید. با استفاده از همین نام در تمام مقالات شما دیگران را برای یافتن همه کارهای منتشر شده خود آسان تر می کند.
/ 10 راه ساده برای حفظ مالکیت حقوقی مقاله /

اگر نام شما بسیار رایج باشد، یک شناسه تحقیقاتی مانند ORCID یا شناسه محقق را در نظر بگیرید.

شما می توانید شناسه امتحان خود را در امضای ایمیل خود ارائه دهید و این شناسه را به لیست انتشار خود پیوند دهید تا هر کسی که به شما ایمیل می کند به نشریات خود دسترسی داشته باشد.


5. اطمینان حاصل کنید که اطلاعات شما صحیح است.

بررسی کنید که نام و نام خانوادگی شما در صحت نهایی دست نوشته شما صحیح است و بررسی اطلاعات مربوط به مقاله در جستجوهای پایگاه داده دقیق است.
6. دستنوشت خود را به راحتی قابل دسترسی کنید. اگر مقاله شما در یک مجله دسترسی آزاد منتشر نشود، چاپ قبل یا بعد از انتشار را به یک مخزن ارسال کنید.

بررسی SHERPA RoMEO برای پیدا کردن قوانین حق تکثیر و خودکارشناسانه ناشران خود در خصوص به اشتراک گذاشتن دست نوشته منتشر شده خود.

7. اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید. شواهدی وجود دارد که به اشتراک گذاشتن اطلاعات شما می تواند نقل قول های شما را افزایش دهد.
8. کار خود را در کنفرانس ها ارائه کنید.
9. از رسانه های اجتماعی استفاده کنید.

پیوند به مقالات خود را در رسانه های اجتماعی (به عنوان مثال، فیس بوک، توییتر، Academia.edu، Research Gate، Mendeley)

و صفحه پروفایل دانشگاهی خود را ارائه دهید.
10. فعالیت خود را تسریع کنید.

با محققان دیگر در مورد مقاله خود صحبت کنید، حتی کسانی که در زمینه خود نیستند، و کپی مقاله خود را به محققانی که ممکن است علاقه مند باشند، ایمیل کنید.

موسسه پیشگامان مسیر دانش | کلیه خدمات را ارائه می نماید

 
RSS Search