نگارش مقاله نداریم

نگارش مقاله نداریم :  نگارش مقاله دارای مراحل مختلفی می باشد که موسسه پیشگامان مسیر دانش، هیچ گونه خدماتی در زمینه نگارش مقاله انجام نمی دهد و می توانید برای اموزش دوره های ان لاین و حضوری مقاله نویسی به موسسه معتبر زیر که دارای مجوز از فنی و حرفه ای است مراجعه کرده و در دوره هایی که به صورت حضوری و غیر حضوری ترتیب داده شده است شرکت کرده و در این زمینه مهارت لازم را کسب نمایید در ضمن می توانید مشاوره ان لاین هم بگیرید:  http://www.novinelc.com

نگارش مقاله نداریم

 

خدمات مشاوره و آموزش نگارش مقاله

 •  انتخاب موضوع و نگارش حرفه ای مقاله در رشته ی شما به دو زبان فارسی و انگلیسی
 • استخراج مقاله از متون پژوهشی و علمی و پایان نامه های دانشگاهی
 • بازنویسی هر تعداد از مقالاتی که در داوری انجام شده یک یا چند ژورنال تخصصی رد (reject) شده اند.
 • انجام تبدیل مقالات فارسی به مقالات استاندارد انگلیسی توسط متخصصین انگلیسی زبان و با در نظر گرفتن ترمینولوژی هر رشته.
 • ویرایش و اعمال اصلاحات بر روی مقالات فارسی یا انگلیسی آماده و انطباق آنها با استانداردهای محتوایی و ساختاری لازم برای ژورنالهای معتبر .
 • انجام نگارش مقالات در سطوح متوسط تا بسیار بالا بسته به سطح کار پژوهشی صورت گرفته.
 • انجام نگارش انواع مقالات از جمله مقالات علمی ترویجی، مقالات علمی پژوهشی، مقالات مروری(Review)، مقالات کنفرانسی(proceeding)،نگارش مقالات Survey، انواع مقالات از نوع Letter، انواع مقالاتCommunication ، فصول کتاب (Book Chapters) و …
 • انجام تصحیح و تکمیل مقالات نگارش شده.

به طور کلی اصول نوشتن مقاله، بسته به استاندارد های آن نشریه و مجله علمی دارد. /نگارش مقاله نداریم/

ولی به طور کلی باید چندین مورد در تمامی مقالات رعایت شود که عبارت است:

 1. صفحه آرایی
 2. منبع نویسی
 3. اشکال، نمودار ها، جداول ، روابط ریاضی
 4.  ساختار کلی مقالات
 • صفحه اول:

 • عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)
 • نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسوول واژه «نویسنده مسئول» نوشته شود)، رتبه علمی، تخصص
 • نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده(گان) شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک.
 • صفحه دوم:

 • عنوان، چکیده و کلید واژه‌های انگلیسی
 • مشخصات نویسندگان (نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسنده مسئول واژه”Corresponding Author” نوشته شود)،
 • رتبه علمی، تخصص، نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال، پست الکترونیک) به انگلیسی. /نگارش مقاله نداریم/
 • صفحه سوم:

 • عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی (حداکثر 200 کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر 6 واژه).
 • صفحه چهارم تا انتهای مقاله
چاپ مقاله فوری

نکته: نگارش مقاله نداریم

ساختار یه مقاله isi

 • مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش. همه موارد بدون تیتر/شماره و در ادامه یکدیگر ارایه شوند.
 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارایه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد.
 • توسعه فرضیه‌ها و الگوي مفهومی: در این قسمت از مقاله منتخبی از پیشینه پژوهش (داخلی و خارجی) که مستقیم یا غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای همان، متن فرضیه مربوط نوشته شود.
 • در انتهای توسعه فرضیه‌ها می‌توانید الگوی نموداری الگوي مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید.
 • روش شناسی: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار
 • (ضریب پایایی برای کلیه متغیرهای مکنون جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی گزارش شود)، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری.
 • تحلیل داده‌ها و يافته هاي پ‍‍ژوهش: ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش گزارش شود. خروجی نموداری نرم افزارهایی مانند: Lisrel, AMOS و… به صورت عکس با کیفیت و غیر رنگی در متن ارایه شود.
 • بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند).

لازم به ذکر است که این موارد لزوماً به این ترتیب و موارد نیست ، حتی ممکن است دستورالعمل شیوه نگارش مقاله از یک دانشگاه داخلی نسبت به یک دانشگاه خارجی تفاوت داشته باشد .

ولی به طور کلی شامل موارد بیان شده می باشد.

ارتباط باما

www.pmojak.com

موسسه پیشگامان مسیر دانش، خدمات چاپ مقاله فوری را ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به انجام می رساند. لازم به ذکر می باشد که خدمات نگارش مقاله نداریم