تحلیل استنادی مقاله

تحلیل استنادی مقاله | در هر متنی ممکن است ‌بنا به عواملی به سندی اشاره شود، که به این امر استناد می‌گویند.
تحلیل استنادی (Citation analysis) یا مطالعه استنادی یکی از متداول‌ترین و معمول ترین فنون کتاب سنجی است که به ارزیابی مقالات علمی براساس شمارش استنادهای تعلق گرفته به مقالات می پردازد.

و قوانین حاکم بر رابطه میان مدرک استناد دهنده (متن) و مدرک مورد استناد (سند)، مورد بررسی قرار می گیرد.
تحلیل استنادی (Citation analysis) از استناد به منابع علمی برای تحلیل و درک میان منابع علمی پژوهشگران استفاده می‌کند.

با این شیوه ریشه تاریخی یک اندیشه را میشود کشف نمود.

تحلیل استنادی مقاله :

تحلیل استنادی (Citation analysis) توسعه علم را به در پی خواهد داشت و یک معیار با اهمیت علم سنجی است و موجب پیدایش رشته های علمی نو از طریق روابط استنادی بین رشته ای می شود و در یافتن مدارک استناد شده از رشته های مختلف به یکدیگر و درنتیجه کشف رشته های مرتبط با یکدیگر بسیار موثر است .

تحلیل استنادی  بر مقاله های علمی و رفتارهای استنادی متکی است و نه بطور مستقیم بر کیفیت تحقیق و پژوهش. بنا براین باید بگوییم  ابزاری برای سنجش کیفیت یک تحقیق و پژوهش نیست .

بنا به گفته موییج : بوسیله تحلیل استنادی صاحبان تحقیق های ضعیف یا ادامه نمی‌دهند و کنار می روند یا اصلاح می شوند و به پژوهشگران خوبی تبدیل میگردند .
این نکته را باید متذکر شویم که بسیاری از پژوهشگران کارآیی تحلیل استنادی  در بررسی و ارزیابی یک تحقیق و پژوهش را کامل و کافی نمی‌دانند .

برخی کاربردهای تحلیـل استنادی (Citation analysis) :

 1. بهبود یافتن کنترل کتابشناختی حوزه های علمی گوناگون

 2. تشخیص و کشف منابع اصلی

 3. دسته بندی منابع

 4. ره گیری توسعه اندیشه‌ها و رشد  مقالات  علمی

 5. پیش‌ بینی روند انتشارات

 6. بیان الگوی استفاده از مواد منابع

 7. سیاستگذاری برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

 8. چگونگی استناد در میان نویسندگان رشته‌های گوناگون

 9. شناسایی نویسندگانی و پژوهشگرانی که بیشتر از دیگران مورد استناد قرار گرفته اند

 10. کشف و شناسایی مجلات ، کشورها ، یا سازمان‌هایی که بیش از سایر موارد مشابه مورد استناد قرار گرفته اند .

 11. کشف و شناسایی رابطه های بین رشته‌ای و درون ‌رشته‌ای

 12. تعیین میزان به روز بودن نوشته‌های علمی با توجه به تاریخ مآخذ مورد استفاده در آثار

تاریخچه:

تحلیل استنادی (Citation analysis) نخستین بار در اروپا و در حوزه علم حقوق و در سال 1743 میلادی برای تدوین مرافعات حقوقی مورد استفاده قرار گرفت و با ظهور نمایه استنادی علوم (Science Citation Index)، که مؤسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information (ISI در سال 1963 منتشر ساخت، استفاده از تحلیل استنادی (Citation analysis) (Citation analysis) به‌عنوان ابزاری برای مطالعه علوم و تحلیل‌های گوناگون باب شد.