اعطای نمایندگی

در ابتدا متشکریم که قصد همکاری با ما را دارید…

اعطای نمایندگی : موسسه آموزشی پژوهشی پیشگامان مسیر دانش به علت ارائه خدمات علمی و اصولی در سراسر کشور از بین متقاضیان واجد شرایط نماینده علمی می پذیرد. در صورت تمایل به همکاری با ما، رزومه خود را از طریق فرم ذیل و یا به آدرس mojakresearch@gmail.com ارسال فرمایید تا شرایط همکاری ارسال گردد.

برخی از نمایندگان ما در استان های مختلف:

استان (شهر)

نام نماینده

استان

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی شما

شماره همراه

آپلود رزومه